MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Trị (52)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 521294 là gì?

Mã bưu chính 521294 với Tên bưu chính là 555 Lê Duẩn thuộc bưu cục 521285 tại địa chỉ Sô´555, Đường Lê Duẩn, Phường Đông Lương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 521294 với Tên bưu chính là 555 Lê Duẩn thuộc địa bàn phường xã Đông Lương (52128), thuộc Quận Đông Hà (5210), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Trị (52)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 521294 ( 555 Lê Duẩn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: