MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kon Tum (58)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 583090 là gì?

Mã bưu chính 583090 với Tên bưu chính là 732 thuộc bưu cục 583097 tại địa chỉ Thôn 3, Xã Đắk Kan quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 583090 với Tên bưu chính là 732 thuộc địa bàn phường xã Đắk Kan (58309), thuộc Quận Ngọc Hồi (5830), thuộc Tỉnh / Thành phố Kon Tum (58)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 583090 ( 732 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: