MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Trị (52)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 522850 là gì?

Mã bưu chính 522850 với Tên bưu chính là A Túc thuộc bưu cục 522852 tại địa chỉ Thôn Tăng Cô, Xã A Túc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 522850 với Tên bưu chính là A Túc thuộc địa bàn phường xã A Túc (52285), thuộc Quận Hướng Hoá (5226), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Trị (52)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 522850 ( A Túc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: