MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Trị (52)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 523139 là gì?

Mã bưu chính 523139 với Tên bưu chính là A Vao thuộc bưu cục 523138 tại địa chỉ Thôn A Vao, Xã A Vao quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 523139 với Tên bưu chính là A Vao thuộc địa bàn phường xã A Vao (52313), thuộc Quận Đa KRông (5230), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Trị (52)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 523139 ( A Vao ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: