MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại An Giang (88)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 882310 là gì?

Mã bưu chính 882310 với Tên bưu chính là An Hòa thuộc bưu cục 882312 tại địa chỉ Ấp An Hòa, Xã An Hòa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 882310 với Tên bưu chính là An Hòa thuộc địa bàn phường xã An Hòa (88231), thuộc Quận Châu Thành (8822), thuộc Tỉnh / Thành phố An Giang (88)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 882310 ( An Hòa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: