MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Phước (83)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 832990 là gì?

Mã bưu chính 832990 với Tên bưu chính là An Khương thuộc bưu cục 832991 tại địa chỉ Ấp 5, Xã An Khương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 832990 với Tên bưu chính là An Khương thuộc địa bàn phường xã An Khương (83299), thuộc Quận Hớn Quản (8329), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Phước (83)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 832990 ( An Khương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: