MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 933500 là gì?

Mã bưu chính 933500 với Tên bưu chính là An Ngãi Tây thuộc bưu cục 933501 tại địa chỉ Ấp Chợ 1, Xã An Ngãi Tây quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 933500 với Tên bưu chính là An Ngãi Tây thuộc địa bàn phường xã An Ngãi Tây (93350), thuộc Quận Ba Tri (9333), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 933500 ( An Ngãi Tây ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: