MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 933133 là gì?

Mã bưu chính 933133 với Tên bưu chính là An Nhơn thuộc bưu cục 933130 tại địa chỉ Ấp An Bình, Xã An Nhơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 933133 với Tên bưu chính là An Nhơn thuộc địa bàn phường xã An Nhơn (93313), thuộc Quận Thạnh Phú (9330), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 933133 ( An Nhơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: