MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Bình (51)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 513700 là gì?

Mã bưu chính 513700 với Tên bưu chính là An Ninh thuộc bưu cục 513702 tại địa chỉ Thôn Thống Nhất, Xã An Ninh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 513700 với Tên bưu chính là An Ninh thuộc địa bàn phường xã An Ninh (51370), thuộc Quận Quảng Ninh (5136), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Bình (51)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 513700 ( An Ninh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: