MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại An Giang (88)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 883783 là gì?

Mã bưu chính 883783 với Tên bưu chính là An Phú Số 07 thuộc bưu cục 883884 tại địa chỉ Sô´tổ 4, Ấp Tân Khánh, Thị Trấn Long Bình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 883783 với Tên bưu chính là An Phú Số 07 thuộc địa bàn phường xã Long Bình (88388), thuộc Quận An Phú (8837), thuộc Tỉnh / Thành phố An Giang (88)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 883783 ( An Phú Số 07 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: