MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 173880 là gì?

Mã bưu chính 173880 với Tên bưu chính là An Sinh thuộc bưu cục 173881 tại địa chỉ Thôn Kim Xuyên 1, Xã An Sinh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 173880 với Tên bưu chính là An Sinh thuộc địa bàn phường xã An Sinh (17388), thuộc Quận Kinh Môn (1738), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 173880 ( An Sinh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: