MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hưng Yên (16)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 161850 là gì?

Mã bưu chính 161850 với Tên bưu chính là Ân Thi thuộc bưu cục 161803 tại địa chỉ Sô´1, Phố Nguyễn Trung Ngạn, Thị Trấn Ân Thi quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 161850 với Tên bưu chính là Ân Thi thuộc địa bàn phường xã Ân Thi (16180), thuộc Quận Ân Thi (1618), thuộc Tỉnh / Thành phố Hưng Yên (16)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 161850 ( Ân Thi ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 161850
  • Tên bưu cục: Ân Thi
  • Điện thoại: 02213830210
  • Phường xã: Ân Thi (16180)
  • Quận/huyện: Ân Thi (1618)
  • Tỉnh/thành phố: Hưng Yên (16)
  • Địa chỉ: Sô´1, Phố Nguyễn Trung Ngạn, Thị Trấn Ân Thi