MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 185500 là gì?

Mã bưu chính 185500 với Tên bưu chính là An Thọ thuộc bưu cục 185505 tại địa chỉ Sô´0, Thôn Trần Thành, Xã An Thọ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 185500 với Tên bưu chính là An Thọ thuộc địa bàn phường xã An Thọ (18550), thuộc Quận An Lão (1853), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 185500 ( An Thọ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: