MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 234940 là gì?

Mã bưu chính 234940 với Tên bưu chính là An Thượng thuộc bưu cục 234948 tại địa chỉ Thôn Tân Vân, Xã An Thượng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 234940 với Tên bưu chính là An Thượng thuộc địa bàn phường xã An Thượng (23494), thuộc Quận Yên Thế (2347), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 234940 ( An Thượng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: