MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 571410 là gì?

Mã bưu chính 571410 với Tên bưu chính là An Vĩnh thuộc bưu cục 571412 tại địa chỉ Thôn Tây An Vĩnh, Xã An Vĩnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 571410 với Tên bưu chính là An Vĩnh thuộc địa bàn phường xã An Vĩnh (57141), thuộc Quận Lý Sơn (5714), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 571410 ( An Vĩnh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: