MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thanh Hoá (44)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 456670 là gì?

Mã bưu chính 456670 với Tên bưu chính là Anh Sơn thuộc bưu cục 456671 tại địa chỉ Thôn Xuân Thắng, Xã Anh Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 456670 với Tên bưu chính là Anh Sơn thuộc địa bàn phường xã Anh Sơn (45667), thuộc Quận Tĩnh Gia (4564), thuộc Tỉnh / Thành phố Thanh Hoá (44)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 456670 ( Anh Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: