MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Nghệ An (46)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 472430 là gì?

Mã bưu chính 472430 với Tên bưu chính là Anh Sơn thuộc bưu cục 472402 tại địa chỉ Khối 5, Thị Trấn Anh Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 472430 với Tên bưu chính là Anh Sơn thuộc địa bàn phường xã Anh Sơn (47240), thuộc Quận Anh Sơn (4724), thuộc Tỉnh / Thành phố Nghệ An (46)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 472430 ( Anh Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: