MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Kạn (26)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 262790 là gì?

Mã bưu chính 262790 với Tên bưu chính là Ba Bể thuộc bưu cục 262706 tại địa chỉ Tiểu Khu 6, Thị Trấn Chợ Rã quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 262790 với Tên bưu chính là Ba Bể thuộc địa bàn phường xã Chợ Rã (26270), thuộc Quận Ba Bể (2627), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Kạn (26)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 262790 ( Ba Bể ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: