MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thanh Hoá (44)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 445960 là gì?

Mã bưu chính 445960 với Tên bưu chính là Ba Chè thuộc bưu cục 445962 tại địa chỉ Thôn Trà Thượng, Xã Thiệu Đô quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 445960 với Tên bưu chính là Ba Chè thuộc địa bàn phường xã Thiệu Đô (44596), thuộc Quận Thiệu Hoá (4456), thuộc Tỉnh / Thành phố Thanh Hoá (44)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 445960 ( Ba Chè ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: