MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thanh Hoá (44)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 441895 là gì?

Mã bưu chính 441895 với Tên bưu chính là Ba Đình thuộc bưu cục 441393 tại địa chỉ Sô´14, Phố Đinh Công Tráng, Phường Ba Đình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 441895 với Tên bưu chính là Ba Đình thuộc địa bàn phường xã Ba Đình (44139), thuộc Quận Thanh Hoá (4410), thuộc Tỉnh / Thành phố Thanh Hoá (44)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 441895 ( Ba Đình ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: