MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Tiền Giang (86)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 864440 là gì?

Mã bưu chính 864440 với Tên bưu chính là Ba Dừa thuộc bưu cục 864455 tại địa chỉ Ấp 17, Xã Long Trung quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 864440 với Tên bưu chính là Ba Dừa thuộc địa bàn phường xã Long Trung (86444), thuộc Quận Cai Lậy (8641), thuộc Tỉnh / Thành phố Tiền Giang (86)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 864440 ( Ba Dừa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: