MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 573370 là gì?

Mã bưu chính 573370 với Tên bưu chính là Ba Lế thuộc bưu cục 573371 tại địa chỉ Thôn Bãi Lế, Xã Ba Lế quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 573370 với Tên bưu chính là Ba Lế thuộc địa bàn phường xã Ba Lế (57337), thuộc Quận Ba Tơ (5732), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 573370 ( Ba Lế ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: