MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 743400 là gì?

Mã bưu chính 743400 với Tên bưu chính là Ba Tháng Hai 3 thuộc bưu cục 743401 tại địa chỉ Sô´1122B, Đường Ba Tháng Hai, Phường Số 12 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 743400 với Tên bưu chính là Ba Tháng Hai 3 thuộc địa bàn phường xã Số 12 (74340), thuộc Quận Quận 11 (7430), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 743400 ( Ba Tháng Hai 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: