MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 573260 là gì?

Mã bưu chính 573260 với Tên bưu chính là Ba Vinh thuộc bưu cục 573261 tại địa chỉ Thôn Nước Nẽ 1, Xã Ba Vinh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 573260 với Tên bưu chính là Ba Vinh thuộc địa bàn phường xã Ba Vinh (57326), thuộc Quận Ba Tơ (5732), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 573260 ( Ba Vinh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: