MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thái Nguyên (25)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 256440 là gì?

Mã bưu chính 256440 với Tên bưu chính là Bá Xuyên thuộc bưu cục 256450 tại địa chỉ Xóm Xứ Đào, Xã Bá Xuyên quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 256440 với Tên bưu chính là Bá Xuyên thuộc địa bàn phường xã Bá Xuyên (25644), thuộc Quận Sông Công (2564), thuộc Tỉnh / Thành phố Thái Nguyên (25)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 256440 ( Bá Xuyên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: