MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Thuận (66)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 662900 là gì?

Mã bưu chính 662900 với Tên bưu chính là Bác Ái thuộc bưu cục 662903 tại địa chỉ Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 662900 với Tên bưu chính là Bác Ái thuộc địa bàn phường xã Phước Đại (66290), thuộc Quận Bác Ái (6629), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Thuận (66)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 662900 ( Bác Ái ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: