MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 230000 là gì?

Mã bưu chính 230000 với Tên bưu chính là Bắc Giang thuộc bưu cục 231111 tại địa chỉ Sô´151, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 230000 với Tên bưu chính là Bắc Giang thuộc địa bàn phường xã Hoàng Văn Thụ (23109), thuộc Quận Bắc Giang (2310), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 230000 ( Bắc Giang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: