MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 740903 là gì?

Mã bưu chính 740903 với Tên bưu chính là Bắc Hải thuộc bưu cục 741043 tại địa chỉ Sô´G1, Lô nhà Vp, Khu dân cư Bắc Hải, Phường Số 15 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 740903 với Tên bưu chính là Bắc Hải thuộc địa bàn phường xã Số 15 (74090), thuộc Quận Quận 10 (7400), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 740903 ( Bắc Hải ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: