MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 561220 là gì?

Mã bưu chính 561220 với Tên bưu chính là Bắc Hùng Vương thuộc bưu cục 561232 tại địa chỉ Dãy nhà A, Khu dân cư Bưu Điện, Phường Tân Thạnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 561220 với Tên bưu chính là Bắc Hùng Vương thuộc địa bàn phường xã Tân Thạnh (56121), thuộc Quận Tam Kỳ (5610), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 561220 ( Bắc Hùng Vương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: