MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lạng Sơn (24)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 242711 là gì?

Mã bưu chính 242711 với Tên bưu chính là Bắc La thuộc bưu cục 242709 tại địa chỉ Thôn Nặm Shù, Xã Bắc La quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 242711 với Tên bưu chính là Bắc La thuộc địa bàn phường xã Bắc La (24270), thuộc Quận Văn Lãng (2425), thuộc Tỉnh / Thành phố Lạng Sơn (24)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 242711 ( Bắc La ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: