MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thanh Hoá (44)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 451310 là gì?

Mã bưu chính 451310 với Tên bưu chính là Bắc Lương thuộc bưu cục 451311 tại địa chỉ Thôn 1, Xã Bắc Lương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 451310 với Tên bưu chính là Bắc Lương thuộc địa bàn phường xã Bắc Lương (45131), thuộc Quận Thọ Xuân (4497), thuộc Tỉnh / Thành phố Thanh Hoá (44)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 451310 ( Bắc Lương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: