MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ninh (20)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 206550 là gì?

Mã bưu chính 206550 với Tên bưu chính là Bắc Phong Sinh thuộc bưu cục 206562 tại địa chỉ Bản Mốc 14 Cửa Khẩu Bắc Phong Sinh, Xã Quảng Đức quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 206550 với Tên bưu chính là Bắc Phong Sinh thuộc địa bàn phường xã Quảng Đức (20655), thuộc Quận Hải Hà (2065), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ninh (20)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 206550 ( Bắc Phong Sinh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: