MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 314860 là gì?

Mã bưu chính 314860 với Tên bưu chính là Bắc Quang thuộc bưu cục 314802 tại địa chỉ Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Việt Quang quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 314860 với Tên bưu chính là Bắc Quang thuộc địa bàn phường xã Việt Quang (31480), thuộc Quận Bắc Quang (3148), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 314860 ( Bắc Quang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: