MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lạng Sơn (24)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 245120 là gì?

Mã bưu chính 245120 với Tên bưu chính là Bắc Sơn thuộc bưu cục 245001 tại địa chỉ Tiểu Khu Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Bắc Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 245120 với Tên bưu chính là Bắc Sơn thuộc địa bàn phường xã Bắc Sơn (24500), thuộc Quận Bắc Sơn (2450), thuộc Tỉnh / Thành phố Lạng Sơn (24)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 245120 ( Bắc Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: