MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 351368 là gì?

Mã bưu chính 351368 với Tên bưu chính là Bắc Trần Hưng Đạo thuộc bưu cục 351076 tại địa chỉ Xóm 9, Xã Sủ Ngòi quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 351368 với Tên bưu chính là Bắc Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn phường xã Sủ Ngòi (35107), thuộc Quận Hoà Bình (3510), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 351368 ( Bắc Trần Hưng Đạo ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: