MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Yên Bái (32)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 321530 là gì?

Mã bưu chính 321530 với Tên bưu chính là Bạch Đằng thuộc bưu cục 321592 tại địa chỉ Tổ 47, Khu phố Hồng Thắng, Phường Hồng Hà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 321530 với Tên bưu chính là Bạch Đằng thuộc địa bàn phường xã Hồng Hà (32153), thuộc Quận Yên Bái (3210), thuộc Tỉnh / Thành phố Yên Bái (32)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 321530 ( Bạch Đằng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: