MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 236790 là gì?

Mã bưu chính 236790 với Tên bưu chính là Bách Nhẫn thuộc bưu cục 236795 tại địa chỉ Thôn Bách Nhẫn, Xã Hùng Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 236790 với Tên bưu chính là Bách Nhẫn thuộc địa bàn phường xã Hùng Sơn (23679), thuộc Quận Hiệp Hoà (2366), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 236790 ( Bách Nhẫn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: