MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Bắc Kạn (2)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 261940
  • Tên bưu cục: Bạch Thông
  • Điện thoại: 02093850076
  • Phường xã: Phủ Thông (26190)
  • Quận/huyện: Bạch Thông (2619)
  • Tỉnh/thành phố: Bắc Kạn (2)
  • Địa chỉ: Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông