MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 355420 là gì?

Mã bưu chính 355420 với Tên bưu chính là Bãi Chạo thuộc bưu cục 355422 tại địa chỉ Xóm Bái Chạo, Xã Tú Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 355420 với Tên bưu chính là Bãi Chạo thuộc địa bàn phường xã Tú Sơn (35542), thuộc Quận Kim Bôi (3551), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 355420 ( Bãi Chạo ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: