MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Nghệ An (46)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 471540 là gì?

Mã bưu chính 471540 với Tên bưu chính là Bài Sơn thuộc bưu cục 471545 tại địa chỉ Xóm Mỹ Sơn, Xã Bài Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 471540 với Tên bưu chính là Bài Sơn thuộc địa bàn phường xã Bài Sơn (47154), thuộc Quận Đô Lương (4714), thuộc Tỉnh / Thành phố Nghệ An (46)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 471540 ( Bài Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: