MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thanh Hoá (44)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 455370 là gì?

Mã bưu chính 455370 với Tên bưu chính là Bãi Trành thuộc bưu cục 455375 tại địa chỉ Thôn Cầu, Xã Bãi Trành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 455370 với Tên bưu chính là Bãi Trành thuộc địa bàn phường xã Bãi Trành (45537), thuộc Quận Như Xuân (4551), thuộc Tỉnh / Thành phố Thanh Hoá (44)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 455370 ( Bãi Trành ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: