MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thanh Hoá (44)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 448210 là gì?

Mã bưu chính 448210 với Tên bưu chính là Ban Công thuộc bưu cục 448215 tại địa chỉ Thôn Ba, Xã Ban Công quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 448210 với Tên bưu chính là Ban Công thuộc địa bàn phường xã Ban Công (44821), thuộc Quận Bá Thước (4481), thuộc Tỉnh / Thành phố Thanh Hoá (44)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 448210 ( Ban Công ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: