MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lào Cai (33)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 331084 là gì?

Mã bưu chính 331084 với Tên bưu chính là Bản Già thuộc bưu cục 331080 tại địa chỉ Thôn Bản Già, Xã Bản Già quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 331084 với Tên bưu chính là Bản Già thuộc địa bàn phường xã Bản Già (33108), thuộc Quận Bắc Hà (3310), thuộc Tỉnh / Thành phố Lào Cai (33)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 331084 ( Bản Già ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: