MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lào Cai (33)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 333140 là gì?

Mã bưu chính 333140 với Tên bưu chính là Bản Hồ thuộc bưu cục 333141 tại địa chỉ Thôn Bản Dền, Xã Bản Hồ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 333140 với Tên bưu chính là Bản Hồ thuộc địa bàn phường xã Bản Hồ (33314), thuộc Quận Sa Pa (3331), thuộc Tỉnh / Thành phố Lào Cai (33)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 333140 ( Bản Hồ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: