MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lai Châu (39)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 391320 là gì?

Mã bưu chính 391320 với Tên bưu chính là Bản Hon thuộc bưu cục 391321 tại địa chỉ Bản Bản Hon 1, Xã Bản Hon quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 391320 với Tên bưu chính là Bản Hon thuộc địa bàn phường xã Bản Hon (39132), thuộc Quận Tam Đường (3911), thuộc Tỉnh / Thành phố Lai Châu (39)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 391320 ( Bản Hon ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: