MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Tiền Giang (86)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 863640 là gì?

Mã bưu chính 863640 với Tên bưu chính là Bàn Long thuộc bưu cục 863641 tại địa chỉ Ấp Long Thành A, Xã Bàn Long quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 863640 với Tên bưu chính là Bàn Long thuộc địa bàn phường xã Bàn Long (86364), thuộc Quận Châu Thành (8634), thuộc Tỉnh / Thành phố Tiền Giang (86)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 863640 ( Bàn Long ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: