MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lai Châu (39)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 391061 là gì?

Mã bưu chính 391061 với Tên bưu chính là Bản Mới thuộc bưu cục 391051 tại địa chỉ Bản San Thàng 1, Xã San Thàng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 391061 với Tên bưu chính là Bản Mới thuộc địa bàn phường xã San Thàng (39105), thuộc Quận Lai Châu (3910), thuộc Tỉnh / Thành phố Lai Châu (39)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 391061 ( Bản Mới ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: