MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ninh (20)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 205460 là gì?

Mã bưu chính 205460 với Tên bưu chính là Bản Sen thuộc bưu cục 205463 tại địa chỉ Thôn Nà Sắn, Xã Bản Sen quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 205460 với Tên bưu chính là Bản Sen thuộc địa bàn phường xã Bản Sen (20546), thuộc Quận Vân Đồn (2053), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ninh (20)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 205460 ( Bản Sen ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: