MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Điện Biên (38)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 383920 là gì?

Mã bưu chính 383920 với Tên bưu chính là Bản Toong thuộc bưu cục 383925 tại địa chỉ Tổ 3, Phường Na Lay quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 383920 với Tên bưu chính là Bản Toong thuộc địa bàn phường xã Na Lay (38392), thuộc Quận Mường Lay (3839), thuộc Tỉnh / Thành phố Điện Biên (38)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 383920 ( Bản Toong ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: