MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ninh (20)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 207410 là gì?

Mã bưu chính 207410 với Tên bưu chính là Bằng Cả thuộc bưu cục 207411 tại địa chỉ Thôn 1, Xã Bằng Cả quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 207410 với Tên bưu chính là Bằng Cả thuộc địa bàn phường xã Bằng Cả (20741), thuộc Quận Hoành Bồ (2072), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ninh (20)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 207410 ( Bằng Cả ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: